Đóng

Học phí

Học phí 350 000đ / 12 suất tập luyện . 75 phút / 1 suất tâp
Người học sẻ mua một “thẻ học viên” có giá trị 12 suất tập tại lớp , khi đến lớp tập quý vị học viên sẻ đem theo thẻ này để điền ngày vao sau mỗi suất thực tập tại lớp.Trân trọng