Đóng

23/11/2016

Lịch tập

Từ lịch học với một số suất tập , bạn hãy tìm cho mình một lựa chọn phù hợp trong từng ngày , thí dụ hôm nay ta chọn đến lớp vào sáng sớm ,nhưng ngày mai hoặc ngày kia ta không thể đến lớp được buỗi sáng ta sẻ chon lớp chiều hay lớp buỗi tối
Lớp Dưỡng Sinh Yoga Thanh Tâm hiện nay có các lớp tập trong ngày như sau :
* Lớp buỗi sáng có các lớp như sau:
-Lớp 1 : 5g00-6g15 (từ thứ 2 đến thứ 7)
-Lớp 2 : 6g15 – 7g30(….như trên….)
-Lớp 3 : 7g30- 8g45 (thứ 2-thứ 4-thứ 6)

-Lớp 4: 8g45-10g00  (…. như trên….)
*Sáng CN có duy nhất một Lớp : 7g00 – 8g15
*Lớp buỗi trưa :
–  11g45 – 13g00  ( từ thứ 2 đến thứ 6 )
*Lớp chiều & tối có các lớp:
-Lớp 1 : 5g00pm-6g15pm (từ thứ 2 đến thứ 7)
-Lớp 2 : 6g30pm-7g45pm (….như trên….)
-Lớp 3 : 8g00pm-9g15pm ( thứ 3–thứ 5–thứ 7)

 

 

Lớp học Related